Lista placówek, które realizują program profilaktyki raka płuca

W Polsce od 2019 roku realizowany jest Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK). Jest on przygotowany dla osób szczególnie zagrożonych rakiem płuc, który ma na celu nie tylko wzrost wiedzy na temat raka płuca, ale i wykrywanie go na wczesnym etapie.

Rządowy program profilaktyki raka płuc kierowany jest do:
1. osób wieku 55–74 lat, które:

  • palą papierosy nałogowo – konsumpcja tytoniu większa lub równa 20 paczkolatom (oznacza to: palenie paczki dziennie od 20 lat, palenie 2 paczek dziennie przez 10 lat);
  • nie rzuciły palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji).

2. osób w wieku 50–74 lat, które:

  • palą papierosy nałogowo – konsumpcja tytoniu większa lub równa 20 paczkolatom (co oznacza palenie paczki dziennie od 20 lat, palenie 2 paczek dziennie przez 10 lat).
  • nie rzuciły palenia na więcej niż 15 lat (dot. ostatniego okresu absencji);

a dodatkowo z uwagi na wykonywany zawód są:

  • narażone na działanie krzemionki, berylu, niklu, chromu, kadmu, azbestu, związków arsenu, spalin silników diesla, dymu ze spalania węgla kamiennego, sadzy;
  • narażonych na oddziaływanie radonu;
  • chore na raka płuca, chłoniaka, raka głowy i szyi lub raka zależnego od palenia tytoniu, np. raka pęcherza moczowego;
  • których członek bezpośredniej rodziny (pierwszego stopnia) miał raka płuca;
  • chore na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) lub włóknienie płuc (IPF).

Sprawdź listę gabinetów działających w ramach Ogólnopolskiego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii: